2018 Års styrelse    
Ordförande: Liselott Henriksson
     
Ledamot: 1 Kassör Siv Hansson
Ledamot: 2 Vice ordförande Susanne Danheimer-Nilsson
Ledamot: 3 Jana Amrén
     
Suppleant: 1 Thomas Lewin
Suppleant: 2 Joacim Groth
Suppleant: 3 Ann-Christin Holm
Adjungerad sekreterare Majzan Karlsson
     
Revisor: 1 Angelita Noni
Revisor: 2 Lena Lövmo
Revisorsuppleant: 1 Marianne Teinert
     
     
Valberedning sammankallande: Nina Granström
Valberedning: Gith Jacobsson
Valberedning: Vakant  
 
Utställningsansvariga:

Susanne Danheimer- Nilsson

Jana Amrén

     
Valphänvisare: Agneta Nilsson
     
Avelsråd: Vakant  
     
Hemsidan: Styrelsen & Susanne D - Nilsson
     
Gosbladet : Styrelsen & Susanne D -Nilsson
     
Regionansvariga: Mellansverige

Mariana Amren

Liselott Henriksson

Thomas

Joacim Groth

     
Regionansvariga: Sydsverige

Susanne Danheimer-Nilsson

Siv Hansson

Ann-Christine Holm

Nina Granström

     
Rasklubbens uppdrag är:    
- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel
- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus
- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus
- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.
- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK
- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och tbildningstillfällen
- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet
- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet
- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige

     
Vald styrelse sitter:    
Ordförande: 1 år

Ledamot 1: 1 år
Ledamot 2: 2 år
Ledamot 3: 2 år

Suppleant 1: 1 år
Suppleant 2: 1 år

Revisorer: 1 år
Revisors suppleant: 1 år

Sammankallande Valberedare 1 år
Valberedare 1: 2 år
Valberedare 2: 1 år

 

Svenska Rasklubben • Gos d`Atura Català

Katalansk Vallhund

Kontakta oss