Kennelnamn: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mobil:  
E-post:  
Uppfödarens namn:  
Födda:  
Antal:  
Leveransklara:  
Faders namn:   
Född:  
Regnr:   
HD:   
ED:  
MH/BPH:  
Vallanlagstestad:  
Övrigt:  
Moders namn:  
Född:  
Regnr:   
HD:   
ED:  
MH/BPH:  
Vallanlagstestad:  
Övrigt:  

dog1

 

dog2 

training

 

walking

 

 

 

 

 

 

Svenska Rasklubben • Gos d`Atura Català

Katalansk Vallhund

Kontakta oss